لیست قیمت چهارپهلوکنگره

در این دسته بندی انواع چهارپهلوهای دکوراتیو که در ساختمان مصرف میشود قرار میگیرند.این چهار چهلو ها در صنعت ساختمان در ساخت گل نرده و فرفورژه کاربرد دارند.

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت