لیست قیمت چهارپهلوهای صنعتی

این چهارپهلوها عمدتاً به دلیل دقت در پروسه تولید از بازه تلرانسی محدودی برخوردار هستند که در صنعت مورد مصرف دارند.

نمایش بر اساس :
تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت