میلگرد ساده

نمایش بر اساس :

نورد ماهان

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
میلگرد 10 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6 متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 12 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 14 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 16 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 18 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 20 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 22 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:17 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان