لیست قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده از سایز 8 الی 32 میلیمتر

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
نورد ماهان میلگرد 12 ساده نوردی بروزرسانی: 4 شهریور 1398 15:28 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 4950 تومان
نورد ماهان میلگرد 14 ساده نوردی بروزرسانی: 4 شهریور 1398 15:28 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 4950 تومان
نورد ماهان میلگرد 16 ساده نوردی بروزرسانی: 31 تیر 1398 12:9 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5150 تومان
نورد ماهان میلگرد 18 ساده نوردی بروزرسانی: 31 تیر 1398 12:10 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5150 تومان
نورد ماهان میلگرد 20 ساده نوردی بروزرسانی: 31 تیر 1398 12:10 6متری کارخانه تهران/سفارشی نوردی 5200 تومان
نورد ماهان میلگرد 22 ساده نوردی بروزرسانی: 31 تیر 1398 12:10 6متری بارگیری از کارخانه تهران نوردی 5200 تومان