لیست قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده از سایز 8 الی 32 میلیمتر

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
نورد ماهان میلگرد 12 ساده نوردی بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5000 تومان
نورد ماهان میلگرد 14 ساده نوردی بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5000 تومان
نورد ماهان میلگرد 16 ساده نوردی بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:55 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5000 تومان
نورد ماهان میلگرد 18 ساده نوردی بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5000 تومان
نورد ماهان میلگرد 20 ساده نوردی بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی نوردی 5100 تومان
نورد ماهان میلگرد 22 ساده نوردی بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:45 6متری بارگیری از کارخانه تهران نوردی 5100 تومان