لیست قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده از سایز 8 الی 32 میلیمتر

نمایش بر اساس :
تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
نورد ماهان میلگرد 10 ساده نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 6 متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5350 تومان
نورد ماهان میلگرد 12 ساده نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5350 تومان
نورد ماهان میلگرد 14 ساده نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5350 تومان
نورد ماهان میلگرد 16 ساده نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5350 تومان
نورد ماهان میلگرد 18 ساده نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5350 تومان
نورد ماهان میلگرد 20 ساده نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی نوردی 5350 تومان
نورد ماهان میلگرد 22 ساده نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 6متری بارگیری از کارخانه تهران نوردی 5350 تومان