لیست قیمت میلگرد رابیتس بندی

در این دسته بندی انواع میلگرد 8 ساده که برای رابیتس کاری سقفهای کاذب در ساختمانها مصرف میشود قرار میگیرد.

  • میلگرد رابیتس کاری8  با طول 6 متر 
  • میلگرد رابیتس کاری 8 نرمال(طول های متنوع و کمتر از 6 میلیمتر)

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
نورد آریا میلگرد رابیتس کاری 8 بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:15 8 میلیمتر محل بارگیری تهران 6 متری 4550 تومان
نورد آریا میلگرد رابیتس کاری 8 نرمال بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:15 8 میلیمتر بارگیری از کارخانه تهران طول متنوع 4450 تومان