میلگرد رابیتس بندی

نمایش بر اساس :

نورد آریا

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
میلگرد رابیتس کاری 10 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 10 میلیمتر محل بارگیری تهران 6 متری 0 تومان
میلگرد رابیتس کاری 8 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 8 میلیمتر محل بارگیری تهران 6 متری 0 تومان
میلگرد رابیتس کاری 10 نرمال بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 10 میلیمتر محل بارگیری تهران طول متنوع 0 تومان
میلگرد رابیتس کاری 8 نرمال بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 8 میلیمتر محل بارگیری تهران طول متنوع 0 تومان