میلگرد

نمایش بر اساس :

نورد آریا

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
میلگرد رابیتس کاری 10 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 10 میلیمتر محل بارگیری تهران 6 متری 0 تومان
میلگرد رابیتس کاری 8 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 8 میلیمتر محل بارگیری تهران 6 متری 0 تومان
میلگرد رابیتس کاری 10 نرمال بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 10 میلیمتر محل بارگیری تهران طول متنوع 0 تومان
میلگرد رابیتس کاری 8 نرمال بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 8 میلیمتر محل بارگیری تهران طول متنوع 0 تومان

نورد ماهان

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
میلگرد 10 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6 متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 12 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 14 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 16 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 18 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 20 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:18 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد 22 ساده نوردی بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:17 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 0 تومان