لیست قیمت میلگرد

انواع میلگرد ساده و آجدار با استاندارد AII

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
نورد آریا میلگرد 10 ساده رابیتس کاری بروزرسانی: 26 شهریور 1398 14:18 10 میلیمتر محل بارگیری تهران شاخه 6 متری نوردی 4170 تومان
نورد آریا میلگرد رابیتس کاری 8 بروزرسانی: 23 شهریور 1398 12:49 8 میلیمتر محل بارگیری تهران 6 متری 4300 تومان
نورد آریا میلگرد 10 ساده رابیتس کاری نرمال بروزرسانی: 26 شهریور 1398 14:18 10 میلیمتر محل بارگیری تهران نرمال | نوردی 4070 تومان
نورد آریا میلگرد رابیتس کاری 8 نرمال بروزرسانی: 23 شهریور 1398 12:49 8 میلیمتر بارگیری از کارخانه تهران طول متنوع 4200 تومان
نورد ماهان میلگرد 10 ساده صنعتی بروزرسانی: 26 شهریور 1398 14:18 10 میلیمتر محل بارگیری تهران شاخه ۶ متری نوردی 4900 تومان
نورد ماهان میلگرد 12 ساده نوردی بروزرسانی: 4 شهریور 1398 15:28 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 4950 تومان
نورد ماهان میلگرد 14 ساده نوردی بروزرسانی: 4 شهریور 1398 15:28 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 4950 تومان
نورد ماهان میلگرد 16 ساده نوردی بروزرسانی: 31 تیر 1398 12:9 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5150 تومان
نورد ماهان میلگرد 18 ساده نوردی بروزرسانی: 31 تیر 1398 12:10 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5150 تومان
نورد ماهان میلگرد 20 ساده نوردی بروزرسانی: 31 تیر 1398 12:10 6متری کارخانه تهران/سفارشی نوردی 5200 تومان
نورد ماهان میلگرد 22 ساده نوردی بروزرسانی: 31 تیر 1398 12:10 6متری بارگیری از کارخانه تهران نوردی 5200 تومان
نورد آریا میلگرد زیگراگ 8 بروزرسانی: 23 شهریور 1398 12:50 8 میلیمتر بارگیری از کارخانه تهران 55 سانتی | نوردی 4200 تومان