لیست قیمت میلگرد

انواع میلگرد ساده و آجدار با استاندارد AII

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
نورد آریا میلگرد 10 ساده رابیتس کاری بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:36 10 میلیمتر محل بارگیری تهران شاخه 6 متری نوردی 4450 تومان
نورد آریا میلگرد رابیتس کاری 8 بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:15 8 میلیمتر محل بارگیری تهران 6 متری 4550 تومان
نورد آریا میلگرد 10 ساده رابیتس کاری نرمال بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:36 10 میلیمتر محل بارگیری تهران نرمال | نوردی 4350 تومان
نورد آریا میلگرد رابیتس کاری 8 نرمال بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:15 8 میلیمتر بارگیری از کارخانه تهران طول متنوع 4450 تومان
نورد ماهان میلگرد 10 ساده صنعتی بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:45 10 میلیمتر محل بارگیری تهران شاخه ۶ متری نوردی 5000 تومان
نورد ماهان میلگرد 12 ساده نوردی بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5000 تومان
نورد ماهان میلگرد 14 ساده نوردی بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5000 تومان
نورد ماهان میلگرد 16 ساده نوردی بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:55 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5000 تومان
نورد ماهان میلگرد 18 ساده نوردی بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5000 تومان
نورد ماهان میلگرد 20 ساده نوردی بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی نوردی 5100 تومان
نورد ماهان میلگرد 22 ساده نوردی بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:45 6متری بارگیری از کارخانه تهران نوردی 5100 تومان
نورد آریا میلگرد زیگراگ 8 بروزرسانی: 25 تیر 1398 13:16 8 میلیمتر بارگیری از کارخانه تهران 55 سانتی | نوردی 4500 تومان