لیست قیمت میلگرد

انواع میلگرد ساده و آجدار با استاندارد AII

نمایش بر اساس :
تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
نورد آریا میلگرد رابیتس کاری 10 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 10 میلیمتر محل بارگیری تهران 6 متری 5000 تومان
نورد آریا میلگرد رابیتس کاری 8 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 8 میلیمتر محل بارگیری تهران 6 متری 5050 تومان
نورد آریا میلگرد رابیتس کاری 10 نرمال بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 10 میلیمتر محل بارگیری تهران طول متنوع 4900 تومان
نورد آریا میلگرد رابیتس کاری 8 نرمال بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 8 میلیمتر بارگیری از کارخانه تهران طول متنوع 4900 تومان
نورد ماهان میلگرد 10 ساده نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 6 متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5350 تومان
نورد ماهان میلگرد 12 ساده نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5350 تومان
نورد ماهان میلگرد 14 ساده نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5350 تومان
نورد ماهان میلگرد 16 ساده نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5350 تومان
نورد ماهان میلگرد 18 ساده نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 5350 تومان
نورد ماهان میلگرد 20 ساده نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 6متری کارخانه تهران/سفارشی نوردی 5350 تومان
نورد ماهان میلگرد 22 ساده نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 6متری بارگیری از کارخانه تهران نوردی 5350 تومان