لیست قیمت میلگرد

انواع میلگرد ساده و آجدار با استاندارد AII

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
نورد آریا میلگرد 10 ساده رابیتس کاری بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:38 10 میلیمتر محل بارگیری تهران شاخه 6 متری نوردی 4210 تومان
نورد آریا میلگرد رابیتس کاری 8 بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:39 8 میلیمتر محل بارگیری تهران 6 متری 4300 تومان
نورد آریا میلگرد 10 ساده رابیتس کاری نرمال بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:38 10 میلیمتر محل بارگیری تهران نرمال | نوردی 4110 تومان
نورد آریا میلگرد رابیتس کاری 8 نرمال بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:39 8 میلیمتر بارگیری از کارخانه تهران طول متنوع 4220 تومان
نورد ماهان میلگرد 10 ساده صنعتی بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:38 10 میلیمتر محل بارگیری تهران شاخه ۶ متری نوردی 4850 تومان
نورد ماهان میلگرد 12 ساده نوردی بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:39 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 4800 تومان
نورد ماهان میلگرد 14 ساده نوردی بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:39 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 4800 تومان
نورد ماهان میلگرد 16 ساده نوردی بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:39 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 4800 تومان
نورد ماهان میلگرد 18 ساده نوردی بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:40 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 4800 تومان
نورد ماهان میلگرد 20 ساده نوردی بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:40 6متری کارخانه تهران/سفارشی نوردی 4800 تومان
نورد ماهان میلگرد 22 ساده نوردی بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:40 6متری بارگیری از کارخانه تهران نوردی 4800 تومان
نورد آریا میلگرد زیگراگ 8 بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:54 8 میلیمتر بارگیری از کارخانه تهران 55 سانتی | نوردی 4350 تومان