لیست قیمت تسمه آهنی

لیست قیمت تسمه
در جدول زیر لیست قیمت تسمه بر اساس تولید کننده های مختلف تفکیک گردیده است و همچنین بر اساس ضخامت که دارای رسته قیمتی متفاوتی هستند جدا شده اند.  

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 3 بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:35 120x3 تهران | با سفارش فولادی 4800 تومان
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 4 بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:35 120x4 بارگیری از کارخانه تهران فولادی 4800 تومان
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 5 بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:36 120x5 بارگیری از کارخانه تهران فولادی 4800 تومان
تسمه امین تسمه 4*20 نوردی بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:34 25x4 سفارشی فولادی 5900 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 4*w بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:34 مختلف ضخامت 4 میلیمتر نوردی 4900 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*20 بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:34 20x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 4900 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه 4*20 نوردی بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:35 20x4 سفارشی نوردی 6100 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه 4*25 نوردی بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:35 25x4 سفارشی نوردی 6100 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 5*25 بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:34 25x5 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 5150 تومان
تسمه امین تسمه نوردی ۵*w بروزرسانی: 1 آبان 1398 11:34 مختلف ضخامت 5 میلیمتر نوردی 4790 تومان
شرح جدول: به عنوان مثال تسمه w*4 یعنی کلیه تسمه هایی های که دارای ضخامت 4 میلیمتر هستند.