لیست قیمت تسمه آهنی

لیست قیمت انواع تسمه آهنی 

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 3 بروزرسانی: 22 مرداد 1398 16:42 120x3 تهران | با سفارش فولادی 5130 تومان
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 4 بروزرسانی: 22 مرداد 1398 16:42 120x4 بارگیری از کارخانه تهران فولادی 5080 تومان
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 5 بروزرسانی: 22 مرداد 1398 16:42 120x5 بارگیری از کارخانه تهران فولادی 5130 تومان
تسمه امین تسمه 4*20 نوردی بروزرسانی: 2 مرداد 1398 13:12 25x4 سفارشی فولادی 5850 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 4*w بروزرسانی: 2 مرداد 1398 13:12 مختلف ضخامت 4 میلیمتر نوردی 5100 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*20 بروزرسانی: 2 مرداد 1398 13:12 20x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5650 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*30 بروزرسانی: 2 مرداد 1398 13:12 30x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5100 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*40 بروزرسانی: 2 مرداد 1398 13:13 40x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5100 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*50 بروزرسانی: 2 مرداد 1398 13:13 50x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5100 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه 4*20 نوردی بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:17 20x4 سفارشی نوردی 6200 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه 4*25 نوردی بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:17 25x4 سفارشی نوردی 6250 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 5*25 بروزرسانی: 10 تیر 1398 12:33 25x5 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6200 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 5*30 بروزرسانی: 10 تیر 1398 12:33 30x5 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6200 تومان
تسمه آهنی خرید
قیمت انواع تسمه آهنی
تسمه آهنی تولید