افزایش عوارض صادراتی مواد خام

16 مهر 1398 15:2 آخرین ویرایش : 16 مهر 1398

افزایش 25 درصدی عوارض خروج موجب نارضایتی فعالان بخش معدن شده است به نحوی که تصمیم از سوی فعالان این عرصه نوعی خود تحریمی برای ایران قلمداد میگردد . ایشان معتقدند با اجرای این سیاست صادرات مواد معدنی ایران با کاهشی اساسی خواهد داشت...

عوارض 25 درصدی برای محصولات معدنی
ازمهر ماه امسال وزارت صمت برای صادرات محصولات معدنی که معمولا خام هستند، عوارض 25 درصدی در نظر گرفت.

این تصمیم موجب نارضایتی فعالان بخش معدن شد تا جاییکه برخی این تصمیم را به نوعی خود تحریمی برای ایران تلقی کردند. چراکه معتقد بودند با اجرای این سیاست صادرات مواد معدنی ایران با کاهش جدی مواجه خواهد شد.

آرمان خالقی، یکی از اعضای هیئت مدیره خانه صنعت و معدن؛ در این خصوص بیان می کند: دولت در زمان تصمیم گیری باید هزینه فایده تصمیماتش را مورد توجه قرار دهد. با توجه به مشکلات ناشی از تحریم ها، دولت باید شرایط را برای بخش صنعت تسهیل کند؛ نه اینکه مانعی روی موانع دیگر ایجاد کند.

وی همچنین اضافه کرد: دولت باید تا جایی که مقدور است، در این شرایط سخت اقتصادی اجازه دهد که فعالان اقتصادی کار کنند؛ نه اینکه به فکر کسب درآمد غیر نفتی برای دولت و چرخاندن دولت از طریق کسب مالیات باشد.

به گفته این عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن اگر قصد وزارت صمت از اخذ مالیات صادراتی جلوگیری از خام فروشی باشد باید بر روی برخی مواد معدنی عوارضی را در نظر بگیرد تا صادرات آن دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد و تولید کنندگان دیگر اقدام به صادرات نکنند. اگر دولت سیاستی اتخاذ میکند باید همه جوانب را بسنجد و هزینه اش را نیز بپردازد.

خالقی ادامه داد: آیا دولت قصد دارد این عوارض را دریافت کند و در جیبش بگذارد یا اینکه می خواهد با این پول زنجیره پایین دست معدن را تقویت کند. اگر هدف تکمیل زنجیره پایین دست معدن است، باید پول عوارض در صندوقی خاص تجمیع و صرف این کار شود.

به فکرخالقی می گوید: در حال حاضر و با توجه به مجموعه مسائل موجود، من به عنوان ناظر به این نتیجه میرسم که دولت این بوده است که مانعی در برابر بخش خصوصی بگذارد و به بقیه اش فکر نمی کند؛ حتی به این فکر نمی کند که این روند را تا چه زمانی می تواند ادامه دهد.

وی همچنین تاکید کرد: باید با اعمال این سیاست ها، در فکر عمق ساخت داخل هم باشیم. باید در کنار این سیاست های پیشگیرانه و بازدارنده، به فکر سیاست های تشویقی برای تعمیق عمق ساخت داخل نیز باشیم تا با منابعی که از این سیاست حاصل می شود، به این هدف دست یابیم.

خالقی در پاسخ به این پرسش که آیا پیش از این چنین روندی طی نشده است، اظهار داشت: تابه حال ندیده ام جایی چنین سیاستی داشته باشیم. طبق نظرات او، تعرفه 25 درصدی عمدتا برای محصولات خام فراوری نشده است که توان فرآوری تمام این محصولات در داخل کشور نیست.

آرمان خالقی سیاست وزارت صمت را درخصوص افزایش تعرفه برای جلوگیری از خام فروشی مناسب نمی داند و به سیاست گذاری ناقص دولت در این بخش اشاره می کند و اعتقاد دارد برای هر نوع تصمیم باید برنامه ریزی مناسب داشت.

نظر خود را به ما بگویید

ارسال نظر