لیست قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده از سایز 8 الی 32 میلیمتر

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
نورد ماهان میلگرد 12 ساده نوردی بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:30 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 4800 تومان
نورد ماهان میلگرد 14 ساده نوردی بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:30 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 4800 تومان
نورد ماهان میلگرد 16 ساده نوردی بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:30 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 4800 تومان
نورد ماهان میلگرد 18 ساده نوردی بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:30 6متری کارخانه تهران/سفارشی فولادی 4800 تومان
نورد ماهان میلگرد 20 ساده نوردی بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:30 6متری کارخانه تهران/سفارشی نوردی 4800 تومان
نورد ماهان میلگرد 22 ساده نوردی بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:29 6متری بارگیری از کارخانه تهران نوردی 4800 تومان