لیست قیمت تسمه آهنی

لیست قیمت انواع تسمه آهنی 

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 3 بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:25 120x3 تهران | با سفارش فولادی 4850 تومان
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 4 بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:25 120x4 بارگیری از کارخانه تهران فولادی 4850 تومان
نورد آریا تسمه کرمیت نوردی 5 بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:25 120x5 بارگیری از کارخانه تهران فولادی 4850 تومان
تسمه امین تسمه 4*20 نوردی بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:23 25x4 سفارشی فولادی 5900 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 4*w بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:23 مختلف ضخامت 4 میلیمتر نوردی 4900 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*20 بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:23 20x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 4900 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه 4*20 نوردی بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:24 20x4 سفارشی نوردی 6100 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه 4*25 نوردی بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:24 25x4 سفارشی نوردی 6100 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 5*25 بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:24 25x5 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 5150 تومان
تسمه امین تسمه نوردی ۵*w بروزرسانی: 30 مهر 1398 11:24 مختلف ضخامت 5 میلیمتر نوردی 4790 تومان
تسمه آهنی خرید
قیمت انواع تسمه آهنی
تسمه آهنی تولید