لیست قیمت مفتول

انواع سیم مفتول سیم آرماتوربندی - سیم آرماتوربندی 1.5- قیمت سیم آرماتوربندی سیم نجاری - سیم نجاری 2.5- قیمت روز سیم نجاری

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
صنایع مفتول مهدی سیم آرماتوربندی 1/5 فابریک بروزرسانی: 25 خرداد 1398 12:3 1.5 تهران/روکش سلفونی کلاف 15 کیلویی 7200 تومان
صنایع فولاد عرفان سیم آرماتوربندی1/5 بروزرسانی: 19 خرداد 1398 12:40 1.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 6800 تومان
صنایع فولاد عرفان سیم نجاری 2/5 فابریک بروزرسانی: 19 خرداد 1398 12:40 2.5 تهران/روکش سلفونی/سفارشی کلاف 15 کیلویی 7200 تومان
صنایع فولاد عرفان سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 19 خرداد 1398 12:40 2.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 6800 تومان
مفتول ثامن سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 19 خرداد 1398 12:40 2.5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد کلاف 15-18 کیلویی 6800 تومان
مفتول ثامن سیم آرماتوربندی1/5 بروزرسانی: 19 خرداد 1398 12:40 1.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 6800 تومان
صنایع مفتول مهدی سیم آرماتوربندی1/5 بروزرسانی: 25 خرداد 1398 12:3 1.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 6700 تومان
صنایع مفتول مهدی سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 25 خرداد 1398 12:3 2.5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد کلاف 15-18 کیلویی 6700 تومان