نوردکاران جوشن

نمایش بر اساس :

نوردکاران جوشن

تولید کننده انواع سپری ساختمانی نورد پارسه ، سپری آریا و نورد ماهان 313 ، از تولیدکنندگان سپری آهنی هستند که تحت نام نورد جوشن با آهن تجارت همکاری میکنند.

نوردکاران جوشن

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
سپری3 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:24 30 میلیمتر تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
سپری4 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 40 میلیمتر تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
سپری۵ بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 50 میلیمتر تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
سپری6 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 60 میلیمتر تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
سپری خاص بروزرسانی: 25 اسفند 1397 12:12 بنا به سفارش قیمت توافقی و به سفارش فولادی 0 تومان