نورد آریا

نمایش بر اساس :

نورد آریا

تولید کننده انواع پروفیل سپری نبشی و انواع تسمه

نورد آریا

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
تسمه کرمیت نوردی 3 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 120x3 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
تسمه کرمیت نوردی 4 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 120x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
تسمه کرمیت نوردی 5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 120x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 0 تومان
میلگرد رابیتس کاری 10 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 10 میلیمتر محل بارگیری تهران 6 متری 0 تومان
میلگرد رابیتس کاری 8 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 8 میلیمتر محل بارگیری تهران 6 متری 0 تومان
میلگرد رابیتس کاری 10 نرمال بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 10 میلیمتر محل بارگیری تهران طول متنوع 0 تومان
میلگرد رابیتس کاری 8 نرمال بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 8 میلیمتر محل بارگیری تهران طول متنوع 0 تومان