مفتول ثامن

نمایش بر اساس :

مفتول ثامن

مفتول ثامن تولید کننده انواع سیم مفتول آرماتوربندی و نجاری با قطرهای 1/5 و 2/5 میلیمتر

مفتول ثامن

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 2.5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان
سیم آرماتوربندی1/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 1.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان