صنایع مفتول مهدی

نمایش بر اساس :

صنایع مفتول مهدی

تولید کننده مفتول سیاه تسمه و فابریک از قطر 1/5 تا 4 میلیمتر

صنایع مفتول مهدی

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
سیم آرماتوربندی1/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 1.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان
سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:23 2.5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد کلاف 15-18 کیلویی 0 تومان