تسمه خلیج فارس

نمایش بر اساس :

تسمه خلیج فارس

نورد خلیج فارس تولید کننده انواع تسمه های نوردی از عرض 20 تا 60 میلیمتر و ضخامنهای مختلف

تسمه خلیج فارس

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
تسمه نوردی 2 بروزرسانی: 28 فروردین 1398 12:52 20x4 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 0 تومان
تسمه نوردی 2.5 بروزرسانی: 2 اردیبهشت 1398 14:40 25X4 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 0 تومان
تسمه نوردی 2.5 بروزرسانی: 2 اردیبهشت 1398 15:17 25X5 نوردی 0 تومان
تسمه نوردی 3 بروزرسانی: 3 اردیبهشت 1398 14:58 30X5 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 0 تومان