تسمه امین

نمایش بر اساس :

تسمه امین

تسمه امین تولید کننده انواع تسمه های صنعتی و ساختمانی

تسمه امین

نام کالا سایز شرح نوع قیمت
تسمه 2.5 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 25x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 0 تومان
تسمه 3 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:22 30x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 0 تومان
تسمه 4 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 40x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 0 تومان
تسمه 5 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 50x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 0 تومان
تسمه 2.5 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 20x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
تسمه 3 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 30x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
تسمه 4 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 40x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان
تسمه 5 نوردی بروزرسانی: 26 اسفند 1397 15:21 50x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 0 تومان