لیست قیمت مفتول

انواع سیم مفتول سیم آرماتوربندی - سیم آرماتوربندی 1.5- قیمت سیم آرماتوربندی سیم نجاری - سیم نجاری 2.5- قیمت روز سیم نجاری

نمایش بر اساس :
تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
صنایع فولاد عرفان سیم آرماتوربندی 1/5 فابریک بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 1/5 تهران/روکش سلفونی کلاف 15 کیلویی 7350 تومان
صنایع فولاد عرفان سیم آرماتوربندی1/5 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 1.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 6820 تومان
صنایع فولاد عرفان سیم نجاری 2/5 فابریک بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 2.5 تهران/روکش سلفونی/سفارشی کلاف 15 کیلویی 7350 تومان
صنایع فولاد عرفان سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 2.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 6820 تومان
مفتول ثامن سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 2.5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد کلاف 15-18 کیلویی 6900 تومان
مفتول ثامن سیم آرماتوربندی1/5 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 1.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 6900 تومان
صنایع مفتول مهدی سیم آرماتوربندی1/5 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 1.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 6850 تومان
صنایع مفتول مهدی سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 2.5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد کلاف 15-18 کیلویی 6850 تومان