لیست قیمت سیم نجاری

مفتول تسمه ای این نوع از مفتول با استفاده از نورد مجدد،تسمه های با عرض کم تولید می گردد.

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
صنایع مفتول مهدی سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:48 2.5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد کلاف 15-18 کیلویی 5750 تومان
مفتول ثامن سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:50 2.5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد کلاف 15-18 کیلویی 6000 تومان
صنایع فولاد عرفان سیم نجاری 2/5 فابریک بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:51 2.5 تهران/روکش سلفونی/سفارشی کلاف 15 کیلویی 6400 تومان
صنایع فولاد عرفان سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:50 2.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 6000 تومان