لیست قیمت سیم نجاری

مفتول تسمه ای این نوع از مفتول با استفاده از نورد مجدد،تسمه های با عرض کم تولید می گردد.

نمایش بر اساس :
تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
صنایع مفتول مهدی سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 2.5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد کلاف 15-18 کیلویی 6850 تومان
مفتول ثامن سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 2.5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد کلاف 15-18 کیلویی 6900 تومان
صنایع فولاد عرفان سیم نجاری 2/5 فابریک بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 2.5 تهران/روکش سلفونی/سفارشی کلاف 15 کیلویی 7350 تومان
صنایع فولاد عرفان سیم نجاری 2/5 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 2.5 تهران/بدون سلفون کلاف 15-18 کیلویی 6820 تومان