لیست قیمت تسمه 6 میلیمتر

ضخامت این تسمه برابر 6 میلیمتر است که از عرض 20 میلیمتر موجود است و حد اکثر پهنای موجود برای این تسمه 60 میلیمتر و یا 6 سانتیمتر است.
ابعاد این تسمه از سایز 20 میلیمتر آغاز میشود و تا 60 میلیمتر موجود است . گام های موجود برای پهنای تسمه 10 میلیمتر است غیر از تسمه 25 میلیمتر بدین صورت که ضخامتهای 20 و 25و 30و 40و50و60 با ضخامت 6 میلیمتر تولید میشود.
وزن این تسمه برای هر یک سانتیمتر عرض (پهنا) دارای 470 گرم وزن میباشد یعنی برای عدد ضخامت را اگر در 470 ضرب کنیم وزن تسمه نوردی 6 میلیمتر به دست می آید.

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت