لیست قیمت تسمه 5 میلیمتر

منظور از تسمه5 میلیمتر کلیه تسمه هایی است که دارای ضخامت5 میلیمتر هستند . عرض این تسمه ها متفاوت است. که از 2.5 سانتیمتر تا پهنای 6 سانتیمتر موجود است . تسمه_آهنی تسمه_آهنی_اصفهان تسمه_آهني ابعاد_تسمه_آهنی انواع_تسمه_آهنی خرید_تسمه_آهنی تسمه_فابریک_آهنی جدول_وزن_تسمه_آهنی قیمت_انواع_تسمه_آهنی محاسبه_وزن_تسمه_آهنی کاربرد_تسمه_آهنی نورد_تسمه_آهنی تسمه_های_آهنی تولید_تسمه_آهنی

نمایش بر اساس :
تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 2.5 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 25X5 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6200 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 3 بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 30X5 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6200 تومان
تسمه امین تسمه 2.5 نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 20x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5800 تومان
تسمه امین تسمه 3 نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 30x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5800 تومان
تسمه امین تسمه 4 نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 40x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5800 تومان
تسمه امین تسمه 5 نوردی بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1398 12:45 50x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5800 تومان