لیست قیمت تسمه 5 میلیمتر

منظور از تسمه5 میلیمتر کلیه تسمه هایی است که دارای ضخامت5 میلیمتر هستند . عرض این تسمه ها متفاوت است. که از 2.5 سانتیمتر تا پهنای 6 سانتیمتر موجود است . 

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 5*25 بروزرسانی: 10 تیر 1398 12:33 25x5 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6200 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 5*30 بروزرسانی: 10 تیر 1398 12:33 30x5 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6200 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*20 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:44 20x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5800 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*30 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:45 30x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5350 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*40 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:45 40x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5350 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 5*50 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:45 50x5 تهران-بارگیری انبارداری ندارد فولادی 5350 تومان