لیست قیمت تسمه 4 میلیمتر

تسمه 4 میلیمتر نوردی:
منظور از تسمه 4 میلیمتر کلیه تسمه هایی است که دارای ضخامت 4 میلیمتر هستند . عرض این تسمه ها متفاوت است. 
این تسمه ها از عرض 20 میلی متر موجود است. افزایش گام غیر از تسمه 2.5 میلیمتر برای این تسمه 10 میلیمتر است.

تولید کننده نام کالا سایز شرح نوع قیمت
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 4*20 بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:17 20x4 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6350 تومان
تسمه خلیج فارس تسمه نوردی 4*25 بروزرسانی: 27 خرداد 1398 12:17 25x4 بارگیری از کارخانه تهران نوردی 6250 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 4*20 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:44 25x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 5950 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 4*30 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:44 30x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 5350 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 4*40 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:45 40x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 5350 تومان
تسمه امین تسمه نوردی 4*50 بروزرسانی: 22 تیر 1398 12:45 50x4 تهران-بارگیری انبارداری ندارد/سفارشی فولادی 5350 تومان